PSPTO :: Konferencje, warsztaty, szkolenia :: Ogólnopolska Szkoła Kardiodiabetologii

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

 

Konferencje, warsztaty, szkolenia


Ogólnopolska Szkoła Kardiodiabetologii

Data:11.06.2011
Miasto:Białystok (podlaskie)
Miejsce:Białystok
Centrum Astoria
Henryka Sienkiewicza 4

Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne - Zarząd Główny,
Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

oraz

wydawnictwo Termedia

Kierownik naukowy:
prof. dr hab. Włodzimierz Musiał


Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

zapraszam na Spotkania Kardiodiabetologiczne, które odbędą się 11 czerwca w Białymstoku.
Jest to miejsce szczególne, bowiem właśnie w Białymstoku prof. Ida Kinalska stworzyła Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne. Jako jedna z pierwszych dostrzegła znaczenie problemów kardiologicznych u chorych na cukrzycę. Dziś jej koncepcję rozwoju kardiodiabetologii kontynuują jej koledzy kardiolodzy oraz diabetolodzy.
Nasza Konferencja jest spotkaniem w ramach szkoły Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego. Pragniemy zaprezentować problemy profilaktyki miażdżycy, nowoczesną diagnostykę diabetologiczną, a także poruszyć ważne problemy kardiologiczne, jak kardiomiopatia cukrzycowa, ostre zespoły wieńcowe i leczenie nadciśnienia w cukrzycy.
Dla lekarza praktyka istotne znaczenie mają zagadnienia terapeutyczne. Przedstawimy nowe tendencje terapii w diabetologii, a w panelu dyskusyjnym omówimy przypadki osób z cukrzycą i chorobą niedokrwienną, niewydolnością serca, nadciśnieniem i chorobami naczyń obwodowych.
Oddajemy całą Konferencję w ręce znanego kardiologa, prof. Włodzimierza Musiała, kierownika Kliniki Kardiologii w Białymstoku, oraz w ręce świetnego diabetologa, prof. Idy Kinalskiej.
Zapraszamy do pięknego, urokliwego Białegostoku, do Puszczy Białowieskiej, a symbolem naszej Konferencji niech będzie żubr, żyjący w sercu puszczy.

Do zobaczenia w Białymstoku!


prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik
prezes Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego

prof. dr hab. Włodzimierz Musiał
Przewodniczący Komitetu Naukowego


Program

9:30-13:05 Sesja I
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Ida Kinalska, prof. dr hab. Jan Tatoń
9:30-9:40 Koncepcja rozwoju kardiodiabetologii
prof. dr hab. Ida Kinalska
9:40-10:05 Prewencja makroangiopatii (miażdżycy) u osób z cukrzycą: od naukowych i organizacyjnych kontrowersji do budzących nadzieję rekomendacji
prof. dr hab. Jan Tatoń
10:05-10:30 Nowoczesne ujęcie diagnostyki diabetologicznej
prof. dr hab. Ida Kinalska
10:30-10:55 Naczyniowa kardiomiopatia cukrzycowa - wybrane czynniki ryzyka
dr Leszek Markuszewski

10:55-11:05 Dyskusja

11:05-11:20 Przerwa

11:20-11:45 Leczenie nadciśnienia tętniczego w cukrzycy
dr Maciej Cymerys
11:45-12:05 Pacjent z nadciśnieniem tętniczym i łagodnym przerostem gruczołu krokowego
12:05-12:30 Leczenie ostrych zespołów wieńcowych w cukrzycy
dr hab. Hanna Bachórzewska-Gajewska
12:30-12:55 Leki hipoglikemizujące
prof. dr hab. Anna Czech

12:55-13:05 Dyskusja

13:05-13:50 Przerwa na lunch

13:50- 15:10  Sesja II
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Maria Górska, prof. dr hab. Włodzimierz Musiał

13:50-14:10 Jak zwiększyć zaangażowanie pacjenta w proces leczenia?
Mariola Krystoń-Serafin

14:10 -15:10 Panel dyskusyjny
moderatorzy: prof. dr hab. Maria Górska, prof. dr hab. Włodzimierz Musiał,
uczestnicy:
dr hab. H. Bachórzewska-Gajewska,
prof. dr hab. A Czech,
dr M. Cymerys,
dr L. Markuszewski,
dr hab. Beata Telejko,
prof. dr hab. Wiesław Zarzycki

Omówienie 4 przypadków (chory z cukrzycą oraz: nadciśnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienną serca, niewydolnością serca, chorobą naczyń obwodowych)

15:10-16:40 Warsztaty metaboliczne dr hab. Lucyna Ostrowska

 Wydawnictwo Via Medica
COPYRIGHT BY VIA MEDICA, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel.: (0 58) 3209494, faks: (0 58) 3209460, viamedica@viamedica.pl
Kariera w Grupie Via Medica

Strona pochodzi z serwisu PSPTO