PSPTO :: Statut PSPTO

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

 

Statut PSPTO


ROZDZIAƁ II

CELE I ƚRODKI DZIAƁANIA

7. Celem Stowarzyszenia jest poszerzanie wiedzy na temat leczenia otyƂoƛci
8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) organizowanie wykƂadów i warsztatów szkoleniowych,
b) organizowanie posiedzeƄ naukowych,
c) propagowanie postaw prozdrowotnych,
d) prowadzenie edukacji dla osób zajmujących się leczeniem otyƂoƛci.

Wydawnictwo Via Medica
COPYRIGHT BY VIA MEDICA, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
Via Medica, ul. Šwiêtokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel.: (0 58) 3209494, faks: (0 58) 3209460, viamedica@viamedica.pl
Kariera w Grupie Via Medica

Strona pochodzi z serwisu PSPTO